รุ่น Adidas D’Rose 6 สำหรับรุ่น Adidas d’rose 6 นี้ จะเป็นทรงแนวหุ้ม…